NEDELJSKO BOGOSLUŽJE: BISTVO BOŽIČA

22. December 2019 ob 10:00 uri v Strma ulica 8, 2000 Maribor

Nedeljsko bogoslužje: Bistvo božiča
Bistvo božiča je v praznovanju rojstva Jezusa Kristusa. Kljub temu, da se njegovo rojstvo najverjetneje ni zgodilo 25. decembra, je dejstvo in resnica, da je to zgodovinski dogodek, ki se je zagotovo zgodil. Rodil se je Odrešenik, Odkupitelj in naš Zveličar.

Jezus je prišel kot rešitev za vse ljudi in prišel je, da bi prinesel življenje v obilju in polnini.

Vabljeni!
PODROBNOSTI DOGODKA