NEDELJSKO BOGOSLUŽJE

20. Junij 2021 ob 10:00 uri v Strma ulica 8, 2000 Maribor

Srečko Krajnc

Nedeljsko bogoslužje je čas, ko se zbere celotna cerkvena skupnost na slavljenju,

poslušanju Božje besede in druženju. 


Tema: Človekova vest / 1. del

Govornik: Srečko Krajnc

PODROBNOSTI DOGODKA